Yrityksemme

LIMEX SAAREMAA LUBI®

LIMEX SAAREMAA LUBI®

Jo vuosisatoja on maailmassa tunnettu kallkikiveä polttamalla saatu rakennuskalkki. Yli sata vuotta on kalkkia poltettu myös Viron suurimmalla saarella-Saarenmaalla. Vuonna 1994 perustettu yksityisomistukseen perustuva osakeyhtiö LIMEX kunnosti vanhan kalkinpolttouunin ja alkoi polttaa kalkkia satoja vuosia vanhalla teknologilla, joka on taannut laatukalkin tuoton jo yli 50 vuoden ajan lähes muuttumattomana.

Teknologian omaperäisyys ja korkean laadun takaaja on kästityö, joka alkaa polttoon meneveän kalkin lajittelulla ja päättyy valmiin tuotteen luokitteluun eri laatuluokkiin. Polttamisessa käytetään ainoastaan hyvin kuivatettua puumateriaalia, josta ei erity laatua alentavia lisäaineita. Vuosituotannoksi on suuniteltu max 500 tonnia korkealuokkaista kalkkia sekoitteena (vettä noin 50%), jota säilytetään maanalaisissa, valvotuissa säliöissä.

Kalkkia on käytetty rakennusmateriaalina hyvin kauan. Sen käyttö voimistui 1400-1500- luvilla ja Euroopan monien hansakaupunkien perusrakennusmateriaali onkin kalkki. Mielestämme kalkki on sopivin vesieristeettömien historiallisten rakennusten ja rakennelmien rappaamiseen ja maalamiseen, koska se mahdollistaa vesihöyryn vapaan läpipääsyn. Kalkkia käytetään myös uudis-rakennuksissa, koska rapatessa ja maalatessa luonnonkalkilla, seinärakenne hengittää vapasti ja kosteus saa liikkua ilman että siitä koituisi viimeistellylle pinnalle jotain seurauksia. Tässä siitä koituisi viimeistellylle pinnalle jotain seurauksia. Tässä tulisi aina noudattaa perussääntöä: kalkkimaali kalkkirappaukseen ja kalkkisementtimaali kalkkisementtirappaukseen. Kalkkimaalia voidaan myös sävyttää luonnon väripigmenteillä. Nykyään arvostetaan myös kalkin luonnonmukaisia ominaisuuksia: rakennusmateriaalin ympäristö- ihmisystävällisyyttä.

LIMEX Oy markkinoi tuotantoaan tavaramerkillä LIMEX SAAREMAA LUBI® (Saarenmaan Kalkki).

unesco3

Comments are closed.